Wymagane dokumenty

LISTA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
(niezbędne formularze dostępne będą w systemie Zapp)
 1. Profil ucznia.
 2. Kwestionariusz ucznia.
 3. List do rodziny goszczącej.
 4. Kwestionariusz rodzica.
 5. Dane kontaktowe ucznia.
 6. Informacje o dotychczasowej edukacji.
 7. Referencje od nauczyciela (najlepiej jęz. angielskiego) z oficjalną pieczątką szkoły.
 8. Wykaz ocen z ostatnich 3 lat nauki – koniecznie w przeznaczonym do tego, anglojęzycznym formularzu z systemu Zapp, z pieczątką szkoły – do którego można dołączyć oficjalne tłumaczenia świadectw.
 9. Wynik przeprowadzonej przez pracownika ATAS (nauczyciela języka angielskiego) rozmowy aplikacyjnej sprawdzającej poziom znajomości języka angielskiego.
 10. Historia chorób i kalendarz szczepień, wypełniony i podpisany przez lekarza - w tym również pełne szczepienie przeciwko COVID-19 (według definicji WHO).
 11. Podpisany przez ucznia i rodziców regulamin.
 12. Formularz z informacjami o stanie zdrowia, wypełniony i podpisany przez lekarza.
 13. Opis poufnej rozmowy kandydata z pracownikiem ATAS (załącza ATAS).
 14. Zdjęcie w stylu paszportowym (koniecznie uśmiechnięte!) oraz „album ucznia” - kilka zdjęć obrazujących Twoje codzienne życie.
 15. Oficjalny wynik testu ELTiS.
 16. Skan paszportu (czasami również odpis aktu urodzenia).
 17. Zgoda (lub brak) na zakwaterowanie u rodziny razem z drugim uczestnikiem programu wymiany międzynarodowej z innego kraju.