Wymagane dokumenty

LISTA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
(niezbędne formularze dostępne będą w systemie ZAPP, do którego otrzymasz od nas dostęp)
 • profil ucznia
 • kwestionariusz ucznia
 • kwestionariusz rodzica
 • dane kontaktowe ucznia
 • Twój list do rodziny goszczącej
 • zdjęcie w stylu paszportowym (koniecznie uśmiechnięte!) oraz „album ucznia” - kilka zdjęć obrazujących Twoje codzienne życie
 • informacje o dotychczasowej edukacji
 • referencje od nauczyciela z oficjalną pieczątką szkoły
 • wykaz ocen z ostatnich 3 lat nauki – koniecznie w przeznaczonym do tego formularzu z systemu Zapp, z pieczątką szkoły
 • formularz z informacjami o stanie zdrowia, wypełniony i podpisany przez lekarza
 • kalendarz szczepień, wypełniony i podpisany przez lekarza
 • regulamin podpisany przez ucznia i rodziców
 • oficjalny wynik testu ELTIS
 • skan paszportu
 • zgoda (lub brak) na zakwaterowanie u tej samej rodziny drugiego uczestnika programu wymiany międzynarodowej z innego kraju oraz zgoda (lub brak) na zakwaterowanie u bezdzietnej samotnej osoby