Polityka Prywatności ATAS

INFORMACJE WSTĘPNE

Szanując prawo do prywatności osób, które powierzyły ATAS sp. z o.o. (dalej „ATAS”) swoje dane osobowe, pragniemy zadeklarować, iż pozyskane dane przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach zapewaniających ich bezpieczeństwo.

Dokładamy wszelkich starań aby przekazane nam dane osobowe zachowały dokładność i aktualność. Dlatego też stosujemy odpowiednie środki organizacyjne, techniczne i administracyjne w celu ochrony tych danych przed nieautoryzowanym, niezgodnym z prawem przetwarzaniem, przed przypadkową utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem danych osobowych.

Poniżej zostaną przedstawione szczegółowe informacje na temat celów, dla których przetwarzamy dane Użytkownika i podstaw prawnych, na jakich działamy zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) i przepisami prawa krajowego.

I. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator Danych

a. Administratorem danych osobowych jest ATAS Sp. z o.o. z siedzibą w Józefowie, 05-410 Józefów, ul. Luksusowa 19, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000195694, NIP: 532-010-12-54, REGON: 008415634, zwana dalej „ATAS”.
b. Jeżeli chciałbyś się z nami skontaktować, wystarczy, że napiszesz do nas mail na adres iod@atas.pl lub prześlesz list na adres: Atas Sp. z o.o. ul. Luksusowa 19 05-410 Józefów z dopiskiem „Dane osobowe”.

2. Pozyskanie danych osobowych

a. Twoje dane zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie w trakcie rezerwacji usługi. W przypadku gdy rezerwacja nie była dokonywana osobiście zostały one pozyskane od osoby dokonującej rezerwacji usług na Twoją rzecz. Dane mogły zostać pozyskane za pomocą formularza kontaktowego lub zapisu na Newsletter.
b. Abyśmy mogli świadczyć Tobie nasze usługi (newsletter) lub zrealizować Twoją rezerwację (czyli zawrzeć z Tobą umowę i wywiązać się z niej), podanie przez Ciebie danych osobowych jest w wielu przypadkach konieczne. W pozostałym zakresie (w szczególności w celu przetwarzania przez ATAS Sp. z o.o. danych w celach marketingowych) podanie danych jest dobrowolne.
c. ATAS gromadzi dane osobowe w sytuacji:

  • dokonania rezerwacji poprzez wypełnienie formularza online, gdzie Klient podaje takie dane jak: imię, nazwisko zamawiającego i uczestnika, dane kontaktowe, dane adresowe, płeć i datę urodzenia uczestnika;
  • zapisu na newslettera, gdzie podaje adres email;
  • zamówienia katalogu poprzez podanie nazwy lub imienia i nazwiska oraz danych adresowych do wysyłki;
  • wypełnienia formularza kontaktowego poprzez podanie imienia i nazwiska, danych kontaktowych (adres e-mail, numer telefonu) oraz kodu pocztowego/województwa;
  • wypełnienia formularza zgłoszeniowego (np. Łączenie grup na wycieczkę szkolną) poprzez podanie imienia i nazwiska, danych kontaktowych (adres e-mail i numer telefonu) oraz adresu i rodzaju szkoły;
  • korzystania z naszej strony internetowej, gdzie Użytkownik odwiedzając witrynę i strony w mediach społecznościowych podaje nam dane pośrednie, takie jak: pliki cookie, adresy IP itp.;
  • otrzymania danych osobowych Użytkownika z innych źródeł, tak jak: od podmiotów prowadzących działania marketingowe; z platform mediów społecznościowych (np. Facebook, Instagram, YouTube) oraz z komunikatorów (np. Facebook Messenger); od partnerów biznesowych (np. regionalnych agentów sprzedażowych, którzy promują i obsługują sprzedaż naszych usług).

3. Cel przetwarzania danych osobowych

Cel przetwarzania danych osobowych Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych
Zawarcie i wykonanie umowy z klientem art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń maksymalnie 5 lat.
Rozpatrywanie skarg i reklamacji. art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Przez 5 lat po rozliczeniu reklamacji.
Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami prawnymi art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Przez czas trwania postępowań w zakresie dochodzonych roszczeń, tj. do czasu ich prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń.
Archiwizowanie dokumentów, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Przez okresy wskazane przepisami prawa.
Prowadzenie działań marketingowych bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej Art. 6 ust. 1 lit. a RODO
Do czasu wniesienia sprzeciwu, lub maksymalnie 5 lat od daty wyrażenia zgody.
Prowadzenie działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej Art. 6 ust. 1 lit. a RODO
Do czasu wniesienia sprzeciwu, lub maksymalnie 5 lat od daty wyrażenia zgody.
Prowadzenia Statystyk Art. 6 ust. 1 lit f RODO
dokonania analiz statystycznych i analitycznych pozwalających na weryfikację działań przeprowadzonych przez ATAS oraz usprawnianie funkcjonowania serwisu
Przeprowadzania konkursu, organizowanego przez ATAS i przekazania nagród art. 6 ust. 1 lit. a RODO
Przez okres niezbędny do realizacji celu.

 4. Odbiorcy Danych Osobowych

a. ATAS udostępnia dane osobowe w minimalnym stopniu podmiotom, partnerom biznesowym, dostawcom usług tylko wtedy, jeśli jest to niezbędne do realizacji zamówienia czy usługi. Dane osobowe mogą być przekazane do:

  • dostawców usług np. linii lotniczych, firm przewozowych, firm ubezpieczeniowych, hoteli czy rodzin goszczących;
  • firm, z którymi współpracujemy w zakresie realizacji zawartych umów: dostawcom systemów informatycznych i usług IT, firmom świadczącym usługi z zakresu obsługi prawnej, firmom płatniczym;
  • dostawców realizujących działania marketingowe i usługi analizy internetowej (np. Google AdWords, Google Analytics);
  • władz i instytucje publicznych, mających prawo dostępu do danych na podstawie przepisów prawa (np. administracja skarbowa, organy podatkowe, ambasady kraju docelowego, organ nadzoru itp.).

5. Prawa osoby której dane dotyczą

 a. Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. Twoje prawa obejmują:

  • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
  • prawo do poprawiania danych
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  • prawo do żądania usunięcia danych
  • prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych

b. Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

II. PLIKI COOKIES

Witryny ATAS używają cookies. Pliki cookie (ciasteczka) to małe pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzony serwis internetowy i zapisywane na urządzeniu końcowym (w komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika). Pozwalają one na przechowywanie informacji przez określony czas i identyfikację komputera odwiedzającego.

Stosowane przez Administratora pliki cookie są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika. Nie jest możliwe przedostanie się tą drogą niepożądanego oprogramowania bądź wirusów. Pliki cookie nie mają możliwości pobierania żadnych danych osobowych, ani informacji poufnych z urządzeń Użytkownika serwisów.

1. Rodzaje wykorzystywanych cookies

Na naszych stronach używamy następujących plików cookie:

  • sesyjne pliki cookie – pliki tymczasowe, przechowywane na urządzeniu Użytkownika do momentu opuszczenia witryny, automatycznie usuwanych po zamknięciu przeglądarki.
  • stałe pliki cookie – pliki pozostające na urządzeniach Użytkownika przez czas określony w ich parametrach, bądź do momentu ich skasowania.

2. Cele wykorzystania cookies

a. Cookies własne
Używamy pliki cookie aby ułatwić korzystanie z naszych Witryn i dostosować ich oraz nasze produkty do potrzeb Klienta. Wykorzystujemy cookies w celu:

  •  uwierzytelnienia i umożliwienia korzystania z usług dostępnych w ramach serwisu – niezbędne pliki cookie;
  • optymalizacji i poprawy wydajności świadczonych usług np. poprzez zbieranie danych o sposobie korzystania z witryny – wydajnościowe pliki cookies;
  • podnoszenia funkcjonalności serwisu np. poprzez zapamiętanie przez pliki cookie preferowanych ustawień Użytkownika takich jak język, region z którego pochodzi Użytkownik czy wygląd strony internetowej – preferencyjne/funkcjonalne pliki cookies;
  • Zapewnienie bezpieczeństwa strony internetowej np. poprzez wykrywanie nadużyć w zakresie uwierzytelnienia w ramach serwisu;

Pliki cookie pomagają przyśpieszyć poruszanie się po naszych stronach. Stosujemy pliki cookie, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszych serwisów, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy ATAS w celu optymalizacji działań.

b. Pliki cookie dostawców zewnętrznych
Współpracujemy z wieloma dostawcami, którzy mogą również zapisywać pliki cookie na urządzeniach Użytkownika w naszym imieniu przy odwiedzaniu naszej strony, co umożliwia im świadczenie swoich usług. Zewnętrzni dostawcy wykorzystują cookies w celu:

  •  gromadzenia anonimowych statystyk za pośrednictwem dostępnych narzędzi analitycznych (np. pliki wykorzystywane przez Google Analitics) – analityczne pliki cookies;
  • dopasowania treści reklam do zainteresowań i zachowań klienta oraz mierzenia skuteczności kampanii – marketingowe pliki cookies;
  • śledzenia aktywności członków oraz odwiedzających portali społecznościowych dla potrzeb analizy rynku oraz rozwoju produktów (np. pliki wykorzystywane przez Facebook, Instagram, Youtube) – społecznościwe pliki cookies.

3. Zarządzanie plikami cookie
Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Informacje na temat procedur umożliwiających akceptację, odrzucenie czy usunięcie plików cookie można znaleźć na stronie internetowej danej przeglądarki w zakładce pomoc. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Należy pamiętać, że ograniczenie plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację dla umieszczenia plików cookies na urządzeniu Użytkownika.

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, imię i nazwisko, adres, numer telefonu, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

III. WITRYNY STRON TRZECICH

Niniejsza Polityka prywatności, jak i odpowiedzialność ATAS nie dotyczy praktyk stron trzecich odnoszących się do prywatności oraz przetwarzania danych osobowych. Wszelkie informacje dostarczone wskutek korzystania z funkcji oferowanej przez stronę trzecią są przedmiotem stosownej polityki prywatności strony trzeciej, a nie niniejszej Polityki prywatności. Nie mamy kontroli nad wykorzystaniem przez stronę trzecią informacji otrzymanej przy pomocy ich funkcji i nie ponosimy za nie odpowiedzialności.

1. Google Analytics

Witryny ATAS korzystają z Google Analytics – usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie do analizy korzystania z witryny przez Użytkownika oraz tworzenia raportów na temat aktywności na stronie. Informacje generowane przez plik cookie są zazwyczaj wysyłane na serwer Google.

Należy pamiętać, że Użytkownik zawsze może zmienić ustawienia przeglądarki, aby pliki cookie nie były zapisywane, lub aby pliki cookie były usuwane z komputera przed końcem sesji internetowej. Więcej informacji na temat warunków korzystania z usługi i prywatności można znaleźć na stronie:

2. Google Maps

Strony ATAS wykorzystują Mapy Google do wyświetlania map i lokalizacji oraz planowania trasy dojazdu. Serwis Mapy Google jest obsługiwany przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Adres IP Użytkownika zostanie wysłany do Google, a plik cookie zostanie zapisany, gdy tylko Użytkownik wejdzie na stronę internetową, na której są osadzone Mapy Google.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zastosowań i sposobów zapobiegania przechowywaniu i używaniu, należy przejść do Centrum ochrony prywatności witryny google.de - przejrzystość i możliwości wyboru oraz polityka prywatności.

3. Google Adwords

Nasze strony korzystają także z Google Adwords – programu reklamowego online Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), gdzie wykorzystywana jest funkcja remarketingu Google. Dzięki tej funkcji możemy wyświetlać Użytkownikowi naszej witryny reklamę na innej stronie w sieci reklamowej Google. Wyświetlanie reklam odbywa się za pomocą plików cookie, dzięki którym może być analizowane zachowanie Użytkownika podczas wizyty na stronie internetowej, a kolejno dopasowanie odpowiedniej reklamy na podstawie zainteresowania. Pliki cookie są wykorzystywane do identyfikacji przeglądarki internetowej na konkretnym komputerze, a nie do zidentyfikowania konkretnej osoby.

Więcej informacji na temat Google remarketing i polityki prywatności Google można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.google.com/privacy/ads/

4. Facebook

Nasze strony korzystają z wtyczek portalu społecznościowego facebook.com, obsługiwanego przez Facebook Inc. (1601. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA). Wtyczka jest wyświetlania na stronie i sprzężona z przeglądarką. Serwer Facebooka otrzyma więc informacje o tym, którą stronę internetową odwiedził Użytkownik. Jeśli Użytkownik jest zalogowany na Facebooku w czasie, gdy odwiedza naszą stronę, wówczas Facebook automatycznie połączy informacje o jego aktywności na naszej stronie z osobistym kontem Użytkownika na Facebooku. Zatem odwiedzając witrynę z aktywną wtyczką zostaje nawiązane połączenie z serwerami Facebooka.

Więcej informacji o celu i zakresie wykorzystania danych przez Facebooka, a także o prawach i opcjach dotyczących zmiany ustawień odnoszących się do prywatności Użytkownika można znaleźć na stronie: https://www.facebook.com/policy.php

5. YouTube

Witryny ATAS korzysta z wtyczek YouTube, którego operatorem jest YouTube, LLC (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA). Gdy Użytkownik odwiedza naszą stronę z wtyczką YouTube, nastąpi połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube zostanie poinformowany, którą stronę odwiedził Użytkownik.

Jeśli w tym czasie Użytkownik jest zalogowany na swoje konto YouTube, wówczas YouTube automatycznie połączy informacje o aktywności Użytkownika z jego osobistym profilem. Użytkownik może temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi Użytkownika można znaleźć w polityce prywatności YouTube na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

IV. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszych środków bezpieczeństwa i ochrony danych, spowodowane postępem technologicznym lub zmianami przepisów prawa. W takim przypadku zaktualizujemy również nasze zapisy dotyczące Polityki prywatności. Użytkownik powinien cyklicznie zapoznawać się z zapisami tego dokumentu.