Regulamin pobytu na kursie

Regulamin pobytu na kursie językowym za granicą

I. Kursant zobowiązany jest do przestrzegania prawa obowiązującego w kraju pobytu oraz poprawnego zachowania na terenie szkoły i w miejscu zakwaterowania (przeczytaj: zasady panujące w miejscu zakwaterowania).

II. Każda z zagranicznych szkół językowych posługuje się własnym regulaminem, z którym kursanci zapoznają się po przyjeździe do wybranego ośrodka i zobowiązani są go przestrzegać, a w szczególności:

 1. Obowiązuje zakaz palenia, picia alkoholu i zażywania narkotyków.
 2. Obowiązek przebywania w miejscu zakwaterowania w godzinach określonych przez szkołę oraz zachowania ciszy i spokoju.
 3. Uczestnictwo w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych jest obowiązkowe.
 4. Dbanie o książki i przybory wypożyczone przez szkołę.
 5. Utrzymanie pokoju w czystości należy do obowiązków kursanta.
 6. Nie wolno prać w umywalkach znajdujących się w pokojach (zapytaj, gdzie znajduje się najbliższa pralnia).
 7. Kursantom poniżej 18 roku życia nie wolno wychodzić samodzielnie poza teren akademika bez zgody personelu szkoły (bądź rodziny goszczącej). Zawsze należy powiadomić personel szkoły lub rodzinę, dokąd idziemy i o której godzinie wrócimy.
 8. Chcąc skorzystać z telefonu u rodziny musisz uzyskać ich zgodę (koszt połączenia pokrywa kursant). Nigdy nie wolno dzwonić, gdy nikogo z gospodarzy nie ma w domu.
 9. Na wycieczkach młodzieży poniżej 18 lat nie wolno odłączać się od grupy. Kursanci mają obowiązek uzyskać zgodę na oddalenie się od grupy u opiekuna, zobowiązani są jednak do przyjścia na miejsce zbiórki o ustalonej godzinie.
 10. Paszport oraz wartościowe przedmioty powinny być zdeponowane w sejfie szkolnym bądź powierzone uwadze rodziny goszczącej lub rezydenta. Nigdy nie należy zostawiać cennych przedmiotów bez opieki lub w niezamkniętym pokoju.
 11. Kursanci ponoszą odpowiedzialność prawną i materialną za spowodowane szkody.