Rodzaje kursów językowych

Kursy wakacyjne

Zorganizowane na bazie kursu standardowego, zawierają dodatkowo program rekreacyjno-sportowy, kulturalny i turystyczny. Jest to rodzaj dobrze zorganizowanych wakacji oferujących naukę, zwiedzanie, sport i rozrywkę.

Kursy standardowe

Przeznaczone dla osób, które chcą efektywnie komunikować się w języku obcym w codziennych sytuacjach. Podczas zajęć praktycznie doskonali się konwersacje z uwzględnieniem gramatyki, zasad poprawnej wymowy oraz poszerzania słownictwa. Obejmują 15-20 lekcji tygodniowo, pozostaje więc czas na zwiedzanie i poznawanie kraju. Można w nich brać udział zarówno w czasie wakacji, jak i podczas pozostałej części roku.

Kursy intensywne

Składają się z 25–30 lekcji tygodniowo (część zajęć rano oraz część po południu). Niekiedy zajęcia popołudniowe mają charakter uzupełniający typu: wykłady z literatury, historii, sztuki lub konwersacje. W niektórych szkołach istnieje możliwość dodatkowych samodzielnych zajęć w laboratorium językowym lub pracowniach komputerowych. Większość szkół oferuje ten typ kursów przez cały rok. Zajęcia popołudniowe odbywają się zazwyczaj w mniejszych, niestandardowych grupach (zwykle 6–10 osób) i skupiają się głównie na konwersacjach.

Kursy superintensywne

Przeznaczone dla osób pragnących wykorzystać pobyt na kursie do jak najintensywniejszej nauki, 35–40 lekcji tygodniowo.

Kursy indywidualne

Iest to indywidualna nauka z nauczycielem (1:1). Tempo oraz specyfika zajęć jest przystosowana do wymagań, życzeń i możliwości kursanta. Jedną z dodatkowych opcji jest nauka i pobyt w domu nauczyciela.

Kursy egzaminacyjne

Kursy przygotowujące do egzaminów, tj.: FCE – First Certifi cate in English, CAE – Certifi cate in Advanced English, CPE – Certifi cate of Profi ciency in English, TOEFL – Test of English as a Foreign Language, IELTS – International English Language Testing System, TOEIC – Test Of English for International Communication, ZD – Zertifi kat Deutsch, ZMP – Zentrale Mittelstufeprufung, DELF – Diplome d'Etudes en Langue Francaise i wiele innych.

Kursy specjalistyczne

Zajęcia lekcyjne prowadzone są przez nauczycieli języków obcych, którzy są specjalistami w danej dziedzinie. Kursy prowadzone są w takich specjalnościach jak: zarządzanie, marketing, administracja, hotelarstwo, turystyka, prawo, medycyna, media, kursy dla nauczycieli i inne.

Kursy – wyjazdy grupowe

W ciągu całego roku ATAS organizuje, na życzenie, wyjazdy na kursy językowe dla grup. Nauka odbywa się w zależności od szkoły i czasu trwania kursu w grupach jednonarodowościowych (szczególnie gdy wyjazdy są poza sezonem) lub międzynarodowych. Każdorazowo przy dokonywaniu rezerwacji należy upewnić się, czy klasy będą jedno, czy wielonarodowościowe. Dużą zaletą wyjazdów grupowych jest fakt, że zawsze organizowane są dla uczestników kursu zajęcia pozalekcyjne (program kulturalno-sportowy). Liczba lekcji w tygodniu wynosi przeciętnie 15–20. Na życzenie liczba ta może zostać zwiększona. Zgłoszenia należy kierować bezpośrednio do biur ATAS. Istnieje wówczas możliwość uzyskania korzystnych rabatów od cen katalogowych.

 Zobacz także procedurę zapisu na kurs