Jak ubiegać się o wizę

JAK UBIEGAĆ SIE O WIZĘ?

Krok 1
Należy wypełnić formularz elektronicznego wniosku o wizę nieimigracyjną (DS-160).

Krok 2
Należy wnieść opłatę za rozpatrzenie wniosku o wizę.

Krok 3
Należy umówić się na spotkanie korzystając z tej strony internetowej. Aby umówić się na spotkanie, należy podać trzy informacje:

  • numer paszportu
  • numer potwierdzenia opłaty (aby uzyskać pomoc w odnalezieniu tego numeru, należy kliknąć tutaj)
  • dziesięciocyfrowy (10) numer kodu kreskowego ze strony potwierdzającej złożenie formularza DS-160

Ambasada w Warszawie NIVDocsWRW@state.gov
Konsulat Generalny w Krakowie KrakowNIV@state.gov

Krok 4
Należy udać się do Ambasady/Konsulatu Stanów Zjednoczonych w dniu i o godzinie umówionej rozmowy.
Należy zabrać ze sobą:

  • wydruk potwierdzenia umówienia się na rozmowę
  • wydruk strony potwierdzającej złożenie formularza DS-160
  • zdjęcie, jeżeli nie zostało wgrane do formularza DS-160, lub jeżeli nie spełnia wymaganych kryteriów
  • aktualny paszport i poprzednie paszporty
  • formularz DS-2019
  • potwierdzenie dokonania wypłaty za wizę i SEVIS

Wnioski bez tych dokumentów nie będą rozpatrywane.

>>> PROCEDURY WIZOWE DLA WIZY NIEIMIGRACYJNEJ