kurs językowy w Brighton - relacja opiekuna

21 września 2019 r.

Zastanawiasz się jak przebiega organizacja i sam kurs językowy w Brighton? W niniejszym artykule, przedstawiamy relacje z wyjazdu oczami opiekuna, który towarzyszył naszym kursantom podczas tegorocznego, wakacyjnego kursu.

W wyjeździe na kursy językowe do Brighton w lipcu, wzięło udział 13 osób. Cześć z nich, uczęszczało na kurs Summer Vacation w szkole BLC (Brighton Language College) i byli zakwaterowani u rodzin goszczących w Brighton&Hove oraz cześć osób odbywała swój kurs w szkole Sprachcaffe, gdzie również mieli zakwaterowanie u rodzin goszczących.

kursy językowy w Brighton, ATAS

Pierwszego dnia w każdej ze szkół był przeprowadzony test poziomujący, na podstawie którego uczniowie zostali przydzieleni do odpowiedniej grupy odpowiadającej ich umiejętnościom językowym (od elementary do upper-intermediate), jak również do odpowiedniej grupy zajęć pozalekcyjnych (żółtej lub niebieskiej w BLC, „porannej” lub „popołudniowej” w Spachcaffe). W następnych dniach zajęcia odbywały się systematycznie według przedstawionego uczniom planu.

Zajęcia lekcyjne były metodycznie atrakcyjne, zachęcające młodzież do aktywnego udziału w nich i dzielenia się doświadczeniami z różnych dziedzin życia. Były one prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w grupach międzynarodowych. Uczniowie poza poprawą umiejętności językowych, mieli możliwość poszerzenia wiedzy na temat życia i kultury nie tylko kraju goszczącego (Wielkiej Brytanii), ale również i innych krajów świata. W każdej grupie byli przedstawiciele różnych państw Europy i Azji, którzy z chęcią opowiadali i przedstawiali ciekawostki dotyczące życia w swoich, jak również innych krajach. Wszyscy uczniowie otrzymali certyfikaty ukończenia kursów, potwierdzające osiągnięty poziom.

kursy językowy w Brighton, ATAS

Zajęcia pozalekcyjne były również urozmaicone i atrakcyjne w każdej z grup, na przykład:
zwiedzanie znanych miejsc, zabytków w Brighton i okolicach, gra w mini-golfa, w tenisa, w cricket, w beach volleyball, globalls, pływanie kajakami (Sea Kayaks), boat trip, skakanie na trampolinach, gotowanie tradycyjnych potraw, dyskoteki, weekendowe wycieczki do Londynu itd. Przed wszystkimi zajęciami był przeprowadzony dokładny instruktaż odnośnie zachowania ostrożności oraz postepowania w nagłych sytuacjach (na przykład podczas samodzielnego pływania na kajakach).

Śniadania i obiadokolacje były serwowane u rodzin goszczących, natomiast lunch był dostępny w kafeterii szkolnej. Młodzież była zadowolona z różnorodności posiłków (w tym m.in. dań wegetariańskich). Przed wycieczkami w weekend uczniowie otrzymywali suchy prowiant, składający się z kanapek, owoców, słodyczy i napojów.

Przez większość czasu młodzież znajdowała się pod opieką kadry szkół, group leaderów, activity leaderów itd., więc czuła się bardzo bezpiecznie.

kursy językowy w Brighton, ATAS

Podsumowując, założenia merytoryczne kursu okazały się w pełni zrealizowane, tak w opinii większości uczestniczącej w nim młodzieży. Wszyscy byli ogólnie zadowoleni z pobytu, a zwłaszcza z możliwości kontaktów z rówieśnikami z innych krajów.

Zobacz także: