Podróż do USA bez wiz? Nauka w Stanach a formalności

24 listopada 2019 r.

Myślisz o wyjeździe do Stanów Zjednoczonych na kurs językowy lub do szkoły średniej? Pamiętaj o WIZIE.

Rok 2019 był przełomowy dla polskich turystów dla których kierunkiem podróży były Stany Zjednoczone. W tym właśnie roku Polska została przyjęta do programu bezwizowego. Oznacza to, że polscy obywatele mogą w celach biznesowych i turystycznych podróżować do USA bez wiz. Mowa tutaj oczywiście o zniesieniu wizy B1/B2 (tzw. wiza turystyczna). Zamiast niej teraz wystarczy złożyć elektroniczny wniosek autoryzacyjny (ESTA) przez internet. Taki wniosek kosztuje zaledwie 14 dolarów i umoźliwia wielokrotny wjazd na teren Stanów w ciągu 2 lat, na maksymalnie 90 dni. Należy jednak podkreślić, że osoby, które już wcześniej otrzymały wspomnianą wizę mogą nadal na jej podstawie podróżować i nie muszą składać wniosku ESTA.
Oficjalne zniesienie wiz do USA dla Polaków nastąpiło 11 listopada 2019 roku.

wiza do USA. Kurs językowy z ATAS

CZY POTRZEBUJĘ WIZY NA KURS JĘZYKOWY W USA?

Jeśli chcesz zatem wyjechać do szkoły językowe do USA, a liczba zajęć językowych w wybranej szkole nie przekracza 18 godzin na tydzień, wówczas nie musisz ubiegać się o wizę. Przypadek ten najczęściej dotyczy kursów standardowych.
Sytuacja jednak prezentuje się inaczej, gdy liczba godzin w tygodniu jest wyższa. W takim wypadku, kursant przed wyjazdem musi uzyskać wizę F-1.

  • Wiza F-1 jest najbardziej powszechnym rodzajem wizy studenckiej, która przyznawana jest osobom, które pragną podjąć naukę w Stanach Zjednoczonych. Czyli osobom, które chcą uczyć się na amerykańskim uniwersytecie, w instytucji akademickiej, szkole średniej czy szkole językowej. Tutaj wiza F-1 jest wymagana w przypadku kursów, w ramach których całkowita liczba zajęć tygodniowych przekracza właśnie 18 godzin.

Planując zatem wyjazd na kurs językowy do USA, zapewne będziesz ubiegał się o wizę F-1, gdyż wielu osobom zależy właśnie na efektywniejszym i intensywniejszym programie zajęć.

CZY POTRZEBUJĘ WIZY DO SZKOŁY ŚREDNIEJ W USA

Sytuacja prezentuje się podobnie w przypadku nauki w szkole średniej w Stanach. Tutaj uczeń także musi posiadać wizę, jednak jej rodzaj jest uwarunkowany programem jaki wybierze.

Program F-1
Głównym cele tego programu jest nauka w amerykańskiej szkole średniej, a procedura wizowa jest taka sama jak opisano powyżej. Przy tej opcji osoba sama wybiera ośrodek nauczania, gdzie uczy się w szkole prywatnej lub publicznej. Uczeń zakwaterowany jest u rodziny goszczącej lub w akademiku (boarding school) w danym okręgu. Wariant ten jest dużo droższy, gdyż w cenę chodzi zarówno czesne w szkole, jak również wynagrodzenie dla rodziny goszczącej, która przyjęła studenta.

kurs językowy, szkoła średnia w USA, wizy

Program J-1
Założeniem tego programu jest wymiana kulturowa, gdzie uczestnik doświadcza kultury amerykańskiej, ale także dzieli się własną. W tym wypadku uczeń musi się ubiegać o wizę J-1.

  • Wiza J-1 jest przyznawana zagranicznym obywatelom, którzy chcą brać udział w programie wymiany na terenie USA. Mowa tutaj o programie wymiany, zarówno wiedzy jak i umiejętności. Osoby ubiegające się o wizę J-1 muszą podlegać pod fundację amerykańską, która ma pozwolenie Departamentu Stanu USA na bycie tzw. sponsorem programu. Sponsor programu to instytucja non-profit, która sprawuję opiekę nad uczestnikiem podczas nauki w amerykańskiej szkole.

Taka osoba uczy się w publicznej szkole średniej, gdzie to organizator wskazuje ośrodek nauczania (uczeń nie wybiera szkoły). Jest on zakwaterowany wyłącznie u wskazanej rodziny goszczącej. Zatem uczeń uczęszcza do miejscowej szkoły, mieszka u lokalnej rodziny i uczestniczy w życiu społecznym danego regionu.
Koszt programu jest dużo niższy, niż programu F-1, gdyż to rząd Stanów Zjednoczonych finansuje naukę uczestnika w szkole (opłaca czesne). Dodatkowo rodziny goszczące to wolontariusze i nie pobierają oni opłat z tytułu goszczenia ucznia w swoim domu.

Oferta szkoły średniej w obu przypadkach kierowana jest do uczniów w wieku od 15-18 lat.

wiza do USA, kurs językowy i szkołą średnia za granicą

Zatem, nauka w USA wiąże się z pewnymi formalnościami, które narzucone są ze strony rządu Stanów Zjednocznych. Nie mniej jednak, sama procedura ubiegania się o wizę nie jest trudna i nie powinna odstraszać, mając na uwadzę fakt jak wielką przygodą i doświadczeniem na lata jest podróż za ocean.

Izabela Drożdż

Zobacz także: