Rodziny amerykańskie - co warto wiedzieć przed wyjazdem do szkoły średniej w USA?

5 marca 2021 r.

Wyjazd dziecka do amerykańskiej szkoły średniej to wspaniała przygoda i życiowa okazja, ale też przyczyna różnych obaw i wątpliwości. Jedną z najważniejszych kwestii, poruszanych przez uczniów i ich rodziców, jest dobór rodziny goszczącej – która przecież na kilka miesięcy stanie się w pewnym sensie „zastępczą” rodziną dla uczestnika wymiany. Wizja zamieszkania u typowej amerykańskiej rodziny jest z pewnością ekscytująca, ale też rodzi wiele pytań. To zrozumiałe, że chcemy wiedzieć jak najwięcej o ludziach, w domu których nasze dziecko będzie mieszkać, uczyć się i spędzać czas; spróbujmy więc zebrać w jednym miejscu wszystkie najistotniejsze informacje.

Priorytet to bezpieczeństwo

Każda z rodzin, goszczących w swoich domach uczestników wymiany międzynarodowej, jest przedtem bardzo wnikliwie testowana. Sprawdzana jest przeszłość kryminalna wszystkich jej pełnoletnich członków, prowadzone są liczne rozmowy z samą rodziną jak i z jej sąsiadami, znajomymi. Przedstawiciel organizatora wymiany międzynarodowej odwiedza rodzinę w domu, w którym gościć ma uczeń czy uczennica – to bardzo ważne by upewnić się, że młodemu człowiekowi zapewnione zostaną optymalne warunki do nauki i mieszkania. Weryfikacja takiej rodziny to złożony, wieloetapowy proces mający dać pewność, że idealnie nadaje się ona do goszczenia uczestnika wymiany.
Troska o bezpieczeństwo ucznia czy uczennicy nie kończy się oczywiście przed przyjazdem na miejsce. Przez cały pobyt na wymianie regularnie – zwykle co miesiąc, a jeśli zajdzie taka potrzeba, nawet częściej – lokalny „opiekun” młodzieży rozmawia zarówno z uczestnikiem wymiany, jak i z jego rodziną i upewnia się, czy ich wspólne mieszkanie przebiega tak, jak powinno. Młodzież zawsze może zgłaszać do swojego koordynatora wszelkie pojawiające się problemy i żaden z nich nie pozostanie bez reakcji. Wszystko po to, by każdy z uczestników wymiany czuł się bezpiecznie.

Amerykańska rodzina - nauka w szkole średniej w USA

Rodzina goszcząca – to znaczy?

Rodziny, u których mieszkają uczestnicy wymiany, są bardzo zróżnicowane: czasem ich członkowie to rodzice z gromadką dzieci, innym razem bezdzietne pary czy samotni rodzice. Mają różne pochodzenie etniczne, różne zwyczaje i codzienne rytuały, różne wyznania. Stany Zjednoczone są krajem wielokulturowym i jednym z celów wymiany międzynarodowej jest umożliwienie przyjeżdżającym uczniom doświadczenia tej wielokulturowości. Dlatego też rodziny chętnie dzielą się z uczestnikami wymiany swoim zwyczajami, pokazują swoje codzienne życie, opowiadają o ważnych dla siebie wartościach, z drugiej strony zaś chętnie słuchają o tym, jak wygląda życie w ojczyźnie „nowego członka” ich rodziny.

Członek rodziny – czyli jak wygląda mieszkanie u amerykańskiej rodziny w praktyce?

No właśnie – uczestnik wymiany na kilka miesięcy staje się niemal pełnoprawnym członkiem swojej amerykańskiej rodziny. Jeszcze przed przyjazdem do USA, na etapie wysyłania aplikacji, kandydat deklaruje swoje preferencje dotyczące udziału w codziennym życiu goszczącej go rodziny, a rozpoczynając program już na miejscu obie strony ustalają zasady wspólnego mieszkania. Oczywiście młody człowiek musi mieć przede wszystkim zapewnione warunki do nauki i odpoczynku; jako mieszkaniec danego gospodarstwa domowego uczestniczy również w jego codziennym funkcjonowaniu. Ma swoje obowiązki, ustalone z rodziną – to może być choćby wynoszenie śmieci czy zmywanie naczyń. Jeśli ma ochotę poznać zwyczaje religijne swojej tymczasowej rodziny, jest do tego zaproszony; natomiast jeśli zgłosił potrzebę praktykowania swojej religii, rodzina ma obowiązek taką możliwość mu zapewnić. Codzienne uczestnictwo w życiu rodziny może obejmować wszelkie inicjatywy, takie jak wspólne wyjście do kina, na obiad, na zakupy, a także wspólne wycieczki – oczywiście zawsze za zgodą ucznia i po upewnieniu się, że pozwalają na to jego możliwości finansowe. Uczeń uczestniczy też w przygotowaniach i obchodach wszystkich ważnych i hucznie obchodzonych w USA świąt, przypadających na jego pobyt, jak Halloween, Święto Dziękczynienia, Boże Narodzenie. Rodzina chętnie i z entuzjazmem prezentuje te typowo amerykańskie zwyczaje, które tak dobrze znane są z popkultury.

Amerykańska rodzina - nauka w szkole średniej w USA

Kilkumiesięczne zamieszkanie z amerykańską rodziną jest więc przede wszystkim wspaniałą szansą na dogłębne poznanie kultury kraju, w którym uczestnik wymiany się znajduje; poznanie jej poprzez codzienne w niej uczestnictwo. Amerykańskie rodziny, przyjmujące na kilka miesięcy pod swój dach nastolatka czy nastolatkę z innego kraju, z radością dzielą się z ta młodą osobą swoim życiem i robią wszystko, by stworzyć jej jak najbardziej rodzinną atmosferę i przyjazne środowisko. Tak długi pobyt, codzienne życie z goszczącymi ucznia ludźmi prowadzi do zawiązania silnych więzi, które nie znikają wraz z zakończeniem wymiany i powrotem do rodzinnego kraju. Rodzina goszcząca na zawsze staje się, w pewnym sensie, drugą rodziną, o której młody człowiek nigdy nie zapomni.

Amerykańska rodzina - nauka w szkole średniej w USA

Zobacz także: