Jak zorganizować testy na Covid-19 za pośrednictwem ATAS?

15 czerwca 2021 r.

W związku z trwającą pandemią Covid-19, każdy kraj przyjął własną taktykę zwalczania koronawirusa. Stąd też różne kraje przyjęły różne kryteria przyjmowania podróżnych z innych zakątków świata. Rozbieżności są znaczne, bowiem jeden rząd przyjmuje założenie, iż przyjęcie pełnej dawki szczepionki zwalnia turystę z obowiązku wykonywania testu na obecność SARS-CoV-2. Z kolei rząd sąsiedniego kraju nakłada już obowiązek testowania przed każdorazowym przyjazdem, pomimo uzyskania odporności poszczepiennej.

ATAS wychodząc naprzeciw swoim klientom, udostępnił możliwość zakupienia testu antygenowego lub testu PCR (dwa testy wymagane wymiennie na granicach w zależności od wymogów danego kraju) przy współpracy ze znanym laboratorium.
Zachęcamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytania dotyczącymi powyższego wariantu.

W jaki sposób można wykonać test przeciw Covid-19?

W zależności od preferencji klienta, istnieje możliwość wykonania wymazu przed wyjazdem samodzielnie (w wybranym przez klienta certyfikowanym punkcie wymazowym/ laboratorium) lub za pośrednictwem ATAS w laboratorium Synevo po okazyjnej cenie.

Jaki jest koszt testów i termin odebrania wyników?

Średnio wykonanie testu PCR na rynku kosztuje ok 500 zł, a testu antygenowego ok 160 zł.
ATAS przy współpracy z laboratorium Synevo, oferuje testy w cenie:
PCR w dwujęzycznej wersji językowej (polski - angielski) - 290 zł
Test antygenowy w dwujęzycznej wersji językowej (polski - angielski) - 100 zł
Laboratorium informuję, że wynik testu PCR będzie do odbioru w przeciągu 24 godzin, natomiast wynik testu antygenowego po ok.12-24 godzinach.


Jak wygląda procedura wykonania testu za pośrednictwem ATAS?

Regulamin usługi wykupienia testu na Covid-19 za pośrednictwem ATAS znajdziecie Państwo pod linkiem >>> Regulamin
Procedura skorzystania z usługi wygląda następująco:
1. Zakup i opłacenie usługi poprzez kontakt z biurem ATAS kursy@atas.pl
2. Rezerwacja terminu testu w internetowym systemie rezerwacji Synevo: https://zapisy.synevo.pl/
3. Udanie się do wybranego punktu pobrań Synevo, w celu wykonania testu (listę dostępnych punktów pobrań znajdziecie Państwo pod linkiem: https://www.synevo.pl/znajdz-punkt/)

W przypadku, gdy wykupiliście Państwo już wcześniej kurs, istnieje możliwość wystawienia aneksu do umowy na zakup dodatkowej opcji jaką jest test.
Aby wykonać wymaz należy zabrać ze sobą do punktu pobrań Synevo umowę/aneks podpisany przez obie strony (klienta i ATAS) oraz dokument tożsamości. Na podstawie powyższej umowy zostanie wykonany nieodpłatnie test. Bardzo ważne jest, aby do punktu pobrań sieci Synevo, zabrać ważny dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty), którym uczestnik będzie się posługiwał podczas wyjazdu. To on będzie stanowił podstawę do określanie ważności testu, która będzie sprawdzana przez służby. Pełną opłatę za test należy wpłacić na konto ATAS. W punkcie pobraniowym klient nie uiszcza już żadnej opłaty, laboratorium rozlicza się bezpośrednio z ATAS.

Gdzie będzie widoczny wynik testu?

Wynik testu dostępny będzie na platformie Synevo, po wpisaniu kodu otrzymanego SMS-em na podany przez klienta numer telefonu. ATAS nie ma dostępu do systemu Synevo i wglądu w wynik testu, tym samym uczestnik jest zobowiązany zabrać ze sobą na wyjazd wydrukowany wynik testu. W przypadku pozytywnego wyniku, laboratorium Synevo jest prawnie zobligowane do jego zgłoszenia odpowiednim organom, co jest jednoznaczne z odbyciem przez daną osobę przymusowej kwarantanny w Polsce.

W jaki sposób należy okazać wynik testu?

Zgodnie z zapowiedzią, od 1 lipca 2021r. ma obowiązywać tzw. Certyfikat Covid w formie aplikacji na telefon, który zawierać będzie najważniejsze informacje o szczepieniu, przechorowaniu Covid-19 lub o wyniku wykonanego wcześniej testu. Jednak do czasu jego wprowadzenia, należy posiadać przy sobie wydrukowany wynik testu w akceptowalnej wersji językowej w danym kraju (przeważnie dokument w angielskiej wersji językowej jest wystarczający).

Test na koronawirusa, współpraca z ATAS

Kiedy najpóźniej można wykupić test w ATAS bądź z niego zrezygnować?

Odpowiedź brzmi, w obu przypadkach najpóźniej na 5 dni przed wyjazdem.

Co w przypadku, gdy zostanie wykupiony test wymagany przy wjeździe do konkretnego kraju i nagle zmieni się wymóg testowy?

Wówczas ATAS zaaneksuje umowę z ujęciem właściwego testu. W przypadku nadpłaty, zostanie ona zwrócna na konto klienta.

Jakie są alternatywy zwrotu kosztu za test, w przypadku, gdy kurs się nie odbędzie?

Istnieją dwa warianty. W pierwszym przypadku, gdy to klient zrezygnuje z przeprowadzenia testu, zgodnie z obowiązującą umową, klientowi zostaną naliczone koszty rezygnacji, a pozostała część wpłaconej kwoty zostanie zwrócona na jego konto. Jest to spowodowane faktem, iż koszt testu jest częścią składową wyjazdu. Natomiast jeżeli wyjazd na kurs językowy zostanie odwołany przez ATAS, całość kwoty wpłaconej za test zostanie zwrócona klientowi.

Czy należy wykonać test przed lub po przylocie do Polski?

Aktualnie osoba powracająca do Polski nie musi wykonywać testu, jednakże wiąże się to z tym, że jest zobowiązana do przejścia na przymusową 10-dniową kwarantannę. Co ważne, domownicy nie są nią objęci. Aby uniknąć kwarantanny, należy we własnym zakresie przeprowadzić test antygenowy. Wynik negatywny zwalnia z obowiązku jej odbycia.

Na bieżąco śledzimy najnowsze doniesienia, aby móc informować Państwa o dynamicznych zmianach jakie zachodzącą w krajach całego świata. Przed każdym wyjazdem nasi klienci zostaną poinformowani o wymogach testowych jakie obowiązują w kraju destynacji. Zachęcamy również do śledzenia naszej strony, która jest aktualizowana zgodnie z nadchodzącymi, nowymi doniesieniami.

 

Zobacz także: